Reklamace a vrácení zboží

Pyratine / Reklamace a vrácení zboží


Vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 89/2012 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Nám to ale přijde málo, a proto můžete zboží vrátit bez udání důvodu až do 30 dnů!

Jak postupovat při vrácení zboží?

Zboží pečlivě zabalte a zašlete spolu s tímto formulářem na adresu: Skin City s.r.o., Fabiánka III 508, 760 01 Zlín, Česko.

Adresát: Skin City s.r.o., Fabiánka III 508, 76001 Zlín

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy (datum objednávky): 
Jméno a příjmení: 
Adresa: 
E-mailová adresa: 
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká: 
Číslo bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků: 


Po obdržení zboží vás o této skutečnosti budeme informovat na váš e-mail uvedený v objednávce. .

Prosím, berte na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ).

Reklamace zboží

Kompletní informace o způsobu vrácení a reklamaci zboží najdete v obchodních podmínkách článek VIII. Odstoupení od smlouvy.