Prof. Miroslav Strnad: od rostlin bychom se měli učit

Prof. Miroslav Strnad: od rostlin bychom se měli učit

Zajímavý rozhovor o cytokinech, volných radikálech a jejich účincích na stárnutí organismu a mnohém dalším. Pyratine očima vědce Prof. Miroslava Strnada.

Miroslav Strnad Prof. Ing.,CSC.,DSc., vede specializovanou Laboratoř růstových regulátorů při Ústavu experimentální botaniky a Univerzitě Palackého v Olomouci. Pod jeho vedením se podařilo vyextrahovat látky se skupiny cytokininů, které mají silné protistárnoucí účinky. Na základě těchto účinných látek vznikly krémy Pyratine, které si nyní razí cestu světem. Panu profesorovi, který si rozhodně nepotrpí na formality (opakovaně jsme byli upozorněni, že oslovení profesor není vůbec nutné), jsme položili několik otázek na téma rostliny, stárnutí pleti a organismu, vedlejší účinky a další vývoj. Otázky vycházejí i z toho, na co se nás sami ptáte.

Nabídka produktů Pyratine: Vybírat z nabídky krémů Pyratine můžete ZDE

Pracujete v ústavu experimentální botaniky Akademie věd české republiky. Běžnému člověku to může znít tak, že děláte něco s kytičkami. Čím přesně se Váš ústav zabývá?
Já bych to trochu zpřesnil. My jsme pracoviště ústavu experimentální botaniky, které se jmenuje Laboratoř růstových regulátorů. Jsme takové speciální pracoviště, protože máme dva majitele. Jedním majitelem je Ústav experimentální botaniky patřící do Akademie věd a druhým majitelem je Univerzita Palackého v Olomouci. V této chvíli se nacházíme v areálu univerzity Palackého v Olomouci. Nyní zpět k tomu Ústavu. Ústav experimentální botaniky se zabývá botanikou. To je věda o rostlinách. Tedy nejen kytičky, ale i všechny ostatní rostliny, přičemž nejvýznamnější jsou rostliny zemědělské. Zabýváme se hlavně základním výzkumem rostlin. Náš výzkum je orientovaný zejména v zájmu zvýšení výnosnosti rostlin.Vedle toho dělá ústav další projekty, které souvisí s tímto výzkumem. Přírodní látky se používají pro léčení, používají se v kosmetickém průmyslu a v řadě dalších průmyslech. To znamená, že se zabýváme i látkami, které jsou důležité  pro průmyslové použití, a které pochází z rostlin a mají přírodní původ.

Na Vašich webových stránkách se píše, že mezi největší úspěchy vašeho ústavu patří například objevení látek, které zpomalují stárnutí kůže nebo vyšlechtění jabloní odolných proti houbovým chorobám. Látky, které brzdí stárnutí kůže jsou cytokininy. Tyto látky daly vzniknout krému Pyratine. Je to tak?
Ústav provádí výzkum v několika oblastech. Má velmi dobré výsledky v oblasti základního výzkumu, zejména v oblasti rostlinných hormonů. My se zabýváme růstovými regulátory a pracujeme nejvíce na cytokininech. To jsou látky, které ve své podstatě stimulují buněčné dělení a tyto látky mají samozřejmě také některé další vlastnosti. Jedna z vlastností je schopnost zpomalovat stárnutí buněk. Tomu se říká, že mají antisenescenční vlastnosti, což se samozřejmě nepoužívá v lidské biologii. Tady říkáme, že mají účinky proti stárnutí. Právě látka Pyratine je odvozená od cytokininů, tzn. od rostlinných hormonů a má vynikající antisenescenční schopnosti. 

Pojďme být více konkrétní. Co přesně krémy Pyratine obsahují, čím jsou tak výjimečné a čím se liší od běžné kosmetické produkce?
Látka Pyratine je originální látka, která pochází z naší laboratoře. My jsme tuto látku vyvinuli, poté patentovali, následně licencovali firmě Pyratine, která jí testovala klinicky a následně i preklinicky a použila tuto látku v krémech Pyratine. Proč je tahle látka zajímavá? Jak jsem říkal, má silné antisenescenční účinky na rostlinách, ale funguje také na živočišných buňkách neboli lidských buňkách. Tato látka omlazuje fenotyp – buněčný obraz – u lidských buněk. Tzn. že omlazuje lidské buňky.Tyto látky jsou účinné na buněčné úrovni, což jsme samozřejmě testovali a dokonale ověřili. Dále byly v  klinických zkouškách účinky této látky ověřeny ve Spojených státech a bylo zjištěno, že látky mají velmi zajímavé účinky proti stárnutí pleti.

Vše se aplikuje na lidskou pokožku. Je vůbec možné, aby se látka obsažená v krému Pyratine dostala až k samotným buňkám a měla tak vliv na stárnutí lidské kůže?
Je to jedna z věcí, kterou bylo důležité ověřit. Kromě toho, že stanovíte účinky látky, je důležité ověřit, že se do kůže dostane, tzn. kůži penetruje a je schopna proniknout dovnitř buněk. Jelikož se v tomto případě jedná o hydrofobní látku tzn. že se méně rozpouští ve vodě a více v tucích, účinná látka Pyratine tyto schopnosti má. Je ověřeno, že dokáže proniknout do lidských buněk a dostat se opravdu až k mechanismům, které regulují stárnutí buněk. Takže ano, tato látka je schopna do buněk proniknout.  

Asi se trochu vracíme do obecné roviny, ale jak vlastně působí rostlinné hormony na člověka? Nemusíme se jich obávat? 
Dá se předpokládat, že pozitivně. Bez rostlin bychom nemohli žít. Všechny rostliny obsahují rostlinné hormony. Nebo ještě přesněji všechny rostliny obsahují všechny skupiny rostlinných hormonů. Rostliny a jejich hormony přijímáme stravou. Jsme na ně evolučně zvyklí. Příroda nás vybavila schopností rostliny konzumovat, vybavila nás schopností je metabolizovat a pozitivně na ně odpovídat. Rostlinné hormony jsou tedy součástí našeho života. Jsou některé části rostlin, které obsahují více rostlinných hormonů a jiné zase méně. Je to velmi rozdílné. A když jsme jmenovali třeba cytokininy, tak pokud konzumujete mladé rostoucí výhony, dostává se vám do těla velké množství cytokininů. Cytokininy mají hodně pozitivních vlastností a mají i spoustu pozitivních vlastností antioxidativních. Uvědomme si, že tyto látky jsou v naší genetické informaci uložené, tzn. že pro člověka jsou naprosto nezbytné. Tím, že je dostáváme ve stravě, si tedy určitě neubližujeme.

Pojďme zpátky k Pyratinu. Přítomnost volných radikálů způsobuje předčasné stárnutí pleti. Jak s tímto problémem krémy Pyratine bojují?
Krém Pyratine, lépe obsahová látka Pyratine, má řadu zajímavých vlastností. Látky Pyratine omlazují cytoskelet, což je vnitřní kostra buňky a dávají buňce mladý charakter. To je třeba jeden účinek. Další jsou antioxidační vlastnosti. Účinné látky vychytávají v buňkách velmi škodlivé radikály, které se v těle produkují. Já bych chtěl říci, že všechny přírodní látky pocházející z rostlin mají antioxidační vlastnosti. Je to velmi důležitá vlastnost přírodních látek rostlinného původu. Je to dáno tím, že rostliny jsou vystaveny daleko většímu stresu, neboť jsou fixované na jedno stanoviště. Tento stres je zcela neporovnatelný a mnohanásobně větší než u člověka. Díky tomu mají rostliny vynikající ochranné mechanismy právě vůči stresu. Jedním z důsledků stresu je tvorba kyslíkových radikálů. A právě Pyratine, látky na bázi cytokininů, umí tyto radikály likvidovat a zpomalovat jejich tvorbu v lidském těle. Podobně to dělají i v rostlinách. 

Dá se říct, že účinná látka Pyratine nebo samotné krémy mají nějaké vedlejší účinky?
Látky Pyratine byly testovány v preklinickém zkoušení a v klinickém zkoušení, což prováděla firma Pyratine. My jsme dělali také řadu testů na molekulární a buněčné úrovni. Žádný z testů nepotvrdil vedlejší účinky. To znamená, že látky jsou dobře protestované, jsou klinicky ověřené. A chtěl bych říct, že u kosmetických produktů nebývá časté, že by látky procházely preklinickým a klinickým vývojem, tzn. dokonalým ověřením biologické účinnosti. V tomto případě byly protestovány dokonale. Samozřejmě nějaký vedlejší účinek se může vždy najít. Uvědomte si, že ta látka je na trhu asi 3 roky. My jsme dělali její vývoj asi 5 let. V průběhu 10 let se nenašel žádný vedlejší účinek. Je to dáno tím, že ty látky jsou přírodního původu a u přirozených látek pocházejících z rostlin nebývají vedlejší účinky běžné.

V rozhovoru pro pořad Millenium České televieze jste se zmínil o preparátech, které by dokázaly vybělit kůži. Jak jste v této oblasti pokročili?
My jsme s firmou Pyratine vyvinuli další skupinu látek, na bázi rostlinných hormonů cytokininů. Tyto deriváty jsou odvozeny od topolínu, látek které jsem kdysi izoloval a identifikoval v rostlinách topolu, proto topolíny. Jeden z topolínů má bělící účinky na kůži. Tento produkt byl patentován, podobně jako se to stalo u Pyratinu, byl licencován firmě Pyratine, ta ověřila jeho účinky a bezpečnost preklinickým zkoušením. V současné době se produkt připravuje pro uvedení na trh. Takže věříme, že firma Pyratine přivede tento produkt brzy na trh.

Na trhu se v této chvíli objevila novinka – krém Pyratine s ochranným faktorem. Hlavní složkou tohoto krému je oxid zinečnatý. Dokázal byste popsat výhody této složky?
Oxid zinečnatý posiluje antioxidační účinek Pyratinu. Je to látka, která se běžně používá v kosmetice. Oxid zinečnatý posiluje antimikrobiální a antioxidační účinky krémů. Antioxidační vlastnosti jsou dnes v kosmetice velmi populární, protože všichni se bojí volných radikálů. Ochranný efekt Pyratinu s oxidem zinečnatým by měl být výraznější.

TIP: Prohlédněte si všechny produkty Pyratine proti vráskám a stárnutí pokožky

Zeptám se za spoustu lidí, kteří o volných radikálech hodně slyší, ale nic moc o nich neví. Co jsou to vlastně volné radikály?
Já myslím, že znáte peroxid vodíku, látka kterou používáme na desinfekci. Jednoduchá látka H2O2 podobná vodě. Je to velmi silné oxidační činidlo. Tahle látka se produkuje běžně v rostlinných, ale i v živočišných buňkách. My ji produkujeme, rostliny ji produkují, a to kvůli atmosféře, která je kyslíková. Jde o velmi silný a nebezpečný oxidant, protože dokáže oxidovat všechny ostatní látky. Dokáže poškodit DNA, dokáže poškodit proteiny, protože je  prostě oxiduje. Tím může způsobovat mutace, tvorbu nádorů atd. Je naším velkým zájmem snižovat obsah peroxidu vodíku a nejen jeho. V buňkách vznikají ještě další radikály a ty způsobují poškození. Je tedy velmi důležité, aby organismus přijímal co nejvíce látek, které mají v uvozovkách antiradikálové účinky. A většina pochází z rostlin. Uvědomte si, že rostliny vytváří na planetě Zemi kyslík. Fotosyntézou produkují kyslík a v průběhu reakce produkují nepředstavitelné množství radikálů (např. peroxidu vodíku a jiných). A s tím se musely nějak vyrovnat. Takže jestli má někdo dokonalý systém ochrany vůči radikálům, tak jsou to rostliny. My bychom se toto od rostlin měli učit, protože tím můžeme ochránit své tělo. Takže produkty pocházející z rostlin, strava pocházející z rostlin má vynikající účinky na lidské tělo, protože ho chrání proti působení radikálů. Tyto látky v kosmetice mají také svůj význam, protože s radikály souvisí i stárnutí. Čím více radikálů, tím je více buňka poškozována a tím rychleji stárne. Když radikály vychytáte, odstraníte je, tím se ta buňka může dožít delšího věku. 

Zkoumá vaše laboratoř i jiné látky, které by zpomalily nejen stárnutí kůže, ale i jiných orgánů v lidském těle?
Pracujeme zejména na cytokininech, jejichž hlavní vlastností je schopnost zpomalovat stárnutí. Je logické, že se nesnažíme vyvíjet pouze látky, které by zpomalovaly stárnutí kůže, ale ideální by bylo, kdyby se našly látky,  které zpomalují stárnutí všech lidských buněk. Samozřejmě se snažíme hledat látky, které by takové vlastnosti měly. Uvědomme si, že lidské tělo je velmi komplexní a zpomalit stárnutí celého těla je mnohem větší problém než zpomalit stárnutí kůže. Pokožka je poměrně jednoduchá proti komplexnosti lidského těla. Takže budeme dál hledat, zkoušet a uvidíme, co z toho vyjde.