Obsah,


Pyratine

V košíku máte 0 položek
Celkem za : 0 Kč

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 3000 KČ DOPRAVA ZDARMA


Obchodní podmínky

04.12.2013

Níže najdete kompletní znění obchodních podmínek jediného oficiálního eshopu s produkty Pyratine na území ČR. 

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží bude dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce. Zásilky odesíláme prostřednictvím České pošty jako doporučený balík (při platbě předem) nebo jako dobírkový balík (za zásilku zaplatíte při předání).

Zboží expedujeme do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. Při platbě předem expedujeme zboží ihned po připsání platby na náš účet.

Přiloženou fakturu uschovejte pro případné reklamace, slouží současně jako záruční a dodací list.

Doprava na Slovensko zdarma při platbě předem. Při platbě na dobírku účtujeme poštovné 200 Kč. Odeslání zboží na Slovensko do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky. Při platbě předem expedujeme zboží ihned po připsání platby na náš účet.

REKLAMACE

Záruční doba:

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

Záruční list:

Jako záruční list slouží kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje: jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Kontrola zásilky:

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Uplatnění reklamace:

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o zakoupení věci, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.

Estetika Zlín
Fabianka III. 508
76001 Zlín

Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně v sídle společnosti. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.
Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace:

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám). Naším cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je: Estetika Zlín, Fabianka III. 508, 76001 Zlín

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:

Ladislava Adamcová
info@pyratine6.cz

comments powered by Disqus


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace