Obsah,


Pyratine

V košíku máte 0 položek
Celkem za : 0 Kč

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 3000 KČ DOPRAVA ZDARMA


Obchodné podmienky

18.02.2014

Nižšie nájdete kompletné znenie obchodných podmienok jediného oficiálneho eshope s produktmi Pyratine na území SR.

DODACIE PODMIENKY

Tovar bude dodaný na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Zásielky odosielame prostredníctvom Českej pošty ako doporučený balík (pri platbe vopred) alebo ako dobierkový balík (za zásielku zaplatíte pri odovzdaní).

Tovar expedujeme do 2 pracovných dní po obdržaní objednávky. Pri platbe vopred expedujeme tovar ihneď po pripísaní platby na náš účet.

Priloženú faktúru uschovajte pre prípadné reklamácie , slúži súčasne ako záručný a dodací list.

Doprava na Slovensko zdarma pri platbe vopred. Pri platbe na dobierku účtujeme poštovné 9 EUR. Odoslanie tovaru na Slovensko do dvoch pracovných dní po obdržaní objednávky. Pri platbe vopred expedujeme tovar ihneď po pripísaní platby na náš účet.

REKLAMÁCIE

Záručná doba:

Pre kupujúceho je záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedená dlhšia . Je-li na výrobku, jeho obale alebo v návode vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota na použitie, neskončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť prevzatím doručeného tovaru kupujúcim.

Záručný list:

Ako záručný list slúži kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje: meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČ, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.

Kontrola zásielky:

Pri prevzatí zásielky je spotrebiteľovi doporučené prekontrolovať stav zásielky. Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky, je spotrebiteľovi doporučené za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť, prípadne tovar neprevziať. Spotrebiteľ tým značne zjednoduší a urýchli vybavenie celej veci. Tým samozrejme nie je nijako dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Uplatnenie reklamácie:

Za všetkých okolností sa snažíme vyjsť v ústrety. V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu, má právo na reklamáciu. Zašlite reklamovaný tovar (pokiaľ možno vrátane kópie dokladu o zakúpení veci, záručného listu, prípadne aj sprievodného listu so stručným popisom vady) na našu adresu.

Estetika Zlín
Fabianka III . 508
76001 Zlín

Reklamáciu je samozrejme možné uplatňovať aj osobne v sídle spoločnosti. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. O prijatí reklamovaného tovaru bude spotrebiteľ informovaný emailom.

Riešenie reklamácie uplatnenej spotrebiteľom:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne , včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu tejto súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba prejaví tretíkrát. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Vybavenie reklamácie:

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30-tich dní od jej uplatnenia. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu veci za rovnakú novú bezchybnú vec, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy náleží spotrebiteľovi.

Ak bola reklamácia oprávnená, má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (najmä náklady na dopravu reklamovaného tovaru k nám). Naším cieľom je vybaviť reklamáciu k spokojnosti kupujúceho.

Naša adresa pre uplatnenie reklamácie je : Estetika Zlín , Fabianka III . 508, 76001 Zlín

Kontaktná osoba poverená reklamačným konaním:

Ladislava Adamcová
info@pyratine6.cz

comments powered by Disqus


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace